"De verpleegkundige in uw wijk die u verder helpt!"

Welkom bij de Zichtbare Schakel Zwijndrecht

De verpleegkundige die u gratis advies en kortdurende begeleiding biedt, wanneer u (of een ander) deze het hardst nodig heeft.


Hulp dichtbij

De Zichtbare Schakel heeft verpleegkundigen die bewoners met problemen/vragen op het gebied van zorg, wonen en welzijn kunnen helpen.
Denk aan bijv. de volgende onderwerpen:

  • Gezondheid en gezond leven
  • Ondersteuning bij de zorg voor een zieke partner
  • Mantelzorgtaken
  • Mogelijkheden voor hulp in huis
  • Het blijven wonen in de eigen woning, hoe kan dit veilig en comfortabel
  • Eenzaamheid
  • Psychische problemen
  • Financien
helpende hand
Wij van de Zichtbare schakel bieden u een helpende hand.

De verpleegkundige kijkt samen met u naar een passende oplossing/aanpak voor uw probleem en helpt u verder op weg.
De Zichtbare Schakel kunt u gratis en zonder verwijzing bellen/contacteren.

helpende hand
Wij brengen u in contact met de juiste zorgaanbieders.

De juiste zorg

Het kan moeilijk zijn om de juiste zorg te vinden. Professionele zorgaanbieders bieden hun zorg vaak versnipperd aan. Terwijl voor het oplossen van een probleem vaak meerdere soorten zorgaanbieders nodig zijn. Veel mensen ervaren de zorg dan ook als een groot web van aanbieders en regels.
Gelukkig weet de wijkverpleegkundige de weg in dit web. Zij heeft een groot netwerk van zorgaanbieders tot haar beschikking en weet waar mensen terecht kunnen met hun problemen/vragen.
De wijkverpleegkundige kan ook zelfstandig hulp bieden. Zij kan meedenken met het zoeken naar een passende oplossing voor een bepaald probleem en eventueel ook kortdurende begeleiding bieden.

Voor iedereen

Iedereen kan een beroep doen op de Zichtbare Schakel. Voor uzelf, maar ook voor iemand in uw omgeving die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Ook professionals kunnen de zichtbare schakel inschakelen. De wijkverpleegkundige is een laagdrempelig aanspreekpunt in de wijk. Ze kent de inwoners en de professionele hulpverlening.

helpende hand
De Zichtbare Schakel is voor jong & oud.


Hulp nodig?

Bel dan nu één van onze verpleegkundigen, of vul ons formulier in!